• práce na živnostenský list
  • konstrukční programy Auto CAD 2D, Unigraphics NX4 3D