Ing. Jiří Meduna

  • 1976, absolvent VUT Brno, fakulta strojní
  • 1979, absolvent postgraduálního studia na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, obory doprava, ekonomika a strojírenství, posudky o příčinách dopravních nehod, ceny a odhady motorových vozidel, posuzování technického stavu motorových vozidel
    Studium zakončeno státní zkouškou
  • 1980, jmenován znalcem ministrem spravedlnosti ČSR v uvedených oborech