Obor doprava, technické posudky o příčinách dopravních nehod

Kompletní analýza nehodového děje zpracovaná s podporou programu PC-Crash pro řešení dopravních nehod

  • stanovení rychlosti jízdy zúčastněných vozidel v době střetu a před střetem
  • určení polohy místa střetu
  • posouzení možnosti účastníků nehody k odvrácení střetu

Ekonomika

Technické posudky o cenách motorových vozidel

  • stanovení výše obecné ceny motorového vozidla
  • stanovení výše majetkové újmy vzniklé poškozením motorového vozidla

 

Strojírenství

  • technické posudky o technickém stavu motorových vozidel